جدول قد و وزن کودکان

جدول قد و وزن کودکان

قد و وزن کودکان از بدو تولد تا نوجوانی همواره یکی از دغدغه های مادران بوده و آن را پیوسته پیگیری میکنند.

اما مادران باید بدانند که هر کودک سیستم و استخوان بندی خاص خود را دارد و نمی توان عدد دقیقی را اشاره کرد و همه کودکان این عدد ذکر شده باشد. شما قد و وزن کودک خود را باید از روی نمودارهای رشد و کودکان کوچکتر از روی کارت رشد سنجیده میشود که در آنصورت عدد دقیقی به شما گفته نمیشود و تنها محدوده قد و وزن طبیعی، کمبود وزن، اضافه وزن و چاقی مشخص میشود. توجه کنید که کودکان در سنین نوجوانی ممکن است در یک مقطع افزایش  یا کاهش وزن داشته باشد که کاملا طبیعی است.

در نوزادان نیز این قد و وزن معمولا براساس قد و وزن هنگام تولد و سایر شرایط سنجیده میشود. پزشک متخصص تغذیه و یا اطفال بهترین کسی است که میتواند به شما درباره قد و وزن کودکتان بگوید.

در این مقاله مجله سلامت و زیبایی سعی میکند تا جدول قد و وزن کودکان در سنین مختلف را نشان دهد که محدوده ای را برای شما مشخص خواهد کرد:

مقدار متوسط  قد و وزن را در دختران در سنین (۱ تا ۱۱ ماه)، (۱تا ۲ سال)،(۲ تا ۱۲ سال) و ۱۳ تا ۲۰ سال مشخص شده است :

جدول قد و وزن کودکان دختر در سنین مختلف

نوزاد دختر ۱ تا ۱۱ ماه

سن   وزن قد
۰ ماهه ۳٫۳ kg ۴۹٫۲ cm
۱ ماهه ۴٫۳ kg ۵۳٫۸ cm
۲ ماهه ۵٫۳ kg ۵۶٫۱ cm
۳ ماهه ۶٫۰ kg ۵۹٫۹ cm
۴ ماهه ۶٫۶ kg ۶۲٫۲ cm
۵ ماهه ۷٫۱ kg ۶۴٫۲ cm
۶ ماهه ۷٫۵ kg ۶۴٫۱ cm
۷ ماهه ۷٫۹ kg ۶۷٫۳ cm
۸ ماهه ۸٫۲ kg ۶۸٫۸ cm
۹ ماهه ۸٫۵ kg ۷۰٫۱ cm
۱۰ ماهه ۸٫۸ kg ۷۱٫۶ cm
۱۱ ماهه ۹٫۰ kg ۷۲٫۸ cm

کودک دختر ۱۲ تا ۲۳ ماهه

سن وزن قد
۱۲ ماهه ۹٫۲ kg ۷۴٫۱ cm
۱۳ ماهه ۹٫۵ kg ۷۵٫۱ cm
۱۴ ماهه ۹٫۷ kg ۷۶٫۴ cm
۱۵ ماهه ۹٫۹ kg ۷۷٫۷ cm
۱۶ ماهه ۱۰٫۲ kg ۷۸٫۴ cm
۱۷ ماهه ۱۰٫۴ kg ۷۹٫۷ cm
۱۸ ماهه ۱۰٫۶ kg ۸۰٫۷ cm
۱۹ ماهه ۱۰٫۸ kg ۸۱٫۷ cm
۲۰ ماهه ۱۱ kg ۸۲٫۸ cm
۲۱ ماهه ۱۱٫۳ kg ۸۳٫۵ cm
۲۲ ماهه ۱۱٫۵ kg ۸۴٫۸ cm
۲۳ ماهه ۱۱٫۷ kg ۸۵٫۱ cm

کودکان دختر ۲ تا ۱۲ سال

 سن  وزن قد
۲ سال ۱۲٫۰ kg ۸۵٫۵ cm
۳ سال ۱۴٫۲ kg ۹۴ cm
۴ سال ۱۵٫۴ kg ۱۰۰٫۳ cm
۵ سال ۱۷٫۹ kg ۱۰۷٫۹ cm
۶ سال ۱۹٫۹ kg ۱۱۵٫۵ cm
۷ سال ۲۲٫۴ kg ۱۲۱٫۱ cm
۸ سال ۲۵٫۸ kg ۱۲۸٫۲ cm
۹ سال ۲۸٫۱ kg ۱۳۳٫۳ cm
۱۰ سال ۳۱٫۹ kg ۱۳۸٫۴ cm
۱۱ سال ۳۶٫۹ kg ۱۴۴ cm
۱۲ سال ۴۱٫۵ kg ۱۴۹٫۸ cm

نوجوان دختر ۱۳ تا ۲۰ سال

 سن  وزن قد
۱۳ سال ۴۵٫۸ kg ۱۵۶٫۷ cm
۱۴ سال ۴۷٫۶ kg ۱۵۸٫۷ cm
۱۵ سال ۵۲٫۱ kg ۱۵۹٫۷ cm
۱۶ سال ۵۳٫۵ kg ۱۶۲٫۵ cm
۱۷ سال ۵۴٫۴ kg ۱۶۲٫۵ cm
۱۸ سال ۵۶٫۷ kg ۱۶۳ cm
۱۹ سال ۵۷٫۱ kg ۱۶۳ cm
۲۰ سال ۵۸٫۰ kg ۱۶۳٫۳ cm

مفدار متوسط  قد و وزن را در پسران در سنین (۱ تا ۱۱ ماه)، (۱تا ۲ سال)،(۲ تا ۱۲ سال) و ۱۳ تا ۲۰ سال مشخص شده است:

جدول قد و وزن کودکان پسر در سنین مختلف

نوزاد پسر یک تا ۱۲ ماهه

سن وزن قد
۰ ماهه ۳٫۳ kg ۴۹٫۸ cm
۱ ماهه ۹۴٫۴ kg ۵۴٫۸ cm
۲ ماهه ۵٫۶ kg ۵۸٫۴ cm
۳ ماهه ۶٫۴ kg ۶۱٫۴ cm
۴ ماهه ۷ kg ۶۴ cm
۵ ماهه ۷٫۵ kg ۶۶ cm
۶ ماهه ۷٫۹ kg ۶۷٫۵ cm
۷ ماهه ۸٫۳ kg ۶۹ cm
۸ ماهه ۸٫۶ kg ۷۰٫۶ cm
۹ ماهه ۸٫۹ kg ۷۱٫۸ cm
۱۰ ماهه ۹٫۱ kg ۷۳٫۱ cm
۱۱ ماهه ۹٫۴ kg ۷۴٫۴ cm

کودک پسر ۱۲ تا ۲۳ ماهه

سن وزن قد
۱۲ ماهه ۹٫۶ kg ۷۵٫۷ cm
۱۳ ماهه ۹٫۹ kg ۷۶٫۹ cm
۱۴ ماهه ۱۰٫۱ kg ۷۷٫۹ cm
۱۵ ماهه ۱۰٫۳ kg ۷۹٫۲ cm
۱۶ ماهه ۱۰٫۵ kg ۸۰٫۲ cm
۱۷ ماهه ۱۰٫۷ kg ۸۱٫۲ cm
۱۸ ماهه ۱۰٫۹ kg ۸۲٫۲ cm
۱۹ ماهه ۱۱٫۲ kg ۸۳٫۳ cm
۲۰ ماهه ۱۱٫۳ kg ۸۴ cm
۲۱ ماهه ۱۱٫۵ kg ۸۵ cm
۲۲ ماهه ۱۱٫۷ kg ۸۶٫۱ cm
۲۳ ماهه ۱۱٫۹ kg ۸۶٫۸ cm

کودک پسر ۲ تا ۱۲ سال

سن وزن قد
۲ سال ۱۲٫۵ kg ۸۶٫۸ cm
۳ سال ۱۴٫۰ kg ۹۵٫۲ cm
۴ سال ۱۶٫۳ kg ۱۰۲٫۳ cm
۵ سال ۱۸٫۴ kg ۱۰۹٫۲ cm
۶ سال ۲۰٫۶ kg ۱۱۵٫۵ cm
۷ سال ۲۲٫۹ kg ۱۲۱٫۹ cm
۸ سال ۲۵٫۶ kg ۱۲۸ cm
۹ سال ۲۸٫۶ kg ۱۳۳٫۳ cm
۱۰ سال ۳۲ kg ۱۳۸٫۴ cm
۱۱ سال ۳۵٫۶ kg ۱۴۳٫۵ cm
۱۲ سال ۳۹٫۹ kg ۱۴۹٫۱ cm

نوجوان پسر ۱۲ تا ۲۰ سال

سن وزن قد
۱۳ سال ۴۵٫۳ kg ۱۵۶٫۲ cm
۱۴ سال ۵۰٫۸ kg ۱۶۳٫۸ cm
۱۵ سال ۵۶٫۰ kg ۱۷۰٫۱ cm
۱۶ سال ۶۰٫۸ kg ۱۷۳٫۴ cm
۱۷ سال ۶۴٫۴ kg ۱۷۵٫۲ cm
۱۸ سال ۶۶٫۹ kg ۱۷۵٫۷ cm
۱۹ سال ۶۸٫۹ kg ۱۷۶٫۵ cm
۲۰ سال ۷۰٫۳ kg ۱۷۷ cm

 

خواندن این مطالب را نیز به شما توصیه میکنیم :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 − چهار =